.
خوش آمدید
جمعه 29 تير ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها

عنوان محصول :

راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران

توضيحات :

چاپ و انتشارکتاب

چاپ و انتشارکتاب "راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران" انجام سه دهه فعالیت در رودخانه های مرزی و اجرای بیش از 200 طرح ساماندهی در رودخانه های مرزی فرصتی را ایجاد نموده تا با بررسی و ارزیابی طرحهای منتخب و فعالیتهای صورت گرفته بتوان بهبود عملکردها و تصمیمات آتی را فراهم نمود. طرح مطالعاتی « ارزیابی فنی، حقوقی و اجرایی ساماندهی رودخانه‌های مرزی کشور» نیز در این راستا توسط حوزه ستادی وزارت نیرو و با مدیریت دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک به عنوان متولی طرح‌های ساماندهی رودخانه‌های مرزی کشور تعریف و جهت انجام به این مشاور ابلاغ گردید. نتایج مطالعات مذکور در قالب 16 جلد گزارش فنی و مدیریتی و یک بانک اطلاعاتی ارائه شده است.از دیگر دستاوردهای طرح مذکور تدوین و انتشار کتاب"راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران" است که توسط نشر سومر و در 378 صفحه منتشر شده است.پژوهشگر اصلی این بخش از کار جناب آقای مهندس صاحبقرانی از پیشکسوتان صنعت آب بوده که با همکاری جمعی از متخصصین این حوزه آخرین تجربیات حقوقی مرتبط با رودخانه های مرزی را تدوین و مستندسازی نموده اند.مهندسین مشاور سبزآب اروند امیدوارست اقدامات در این راستا بتواند موجب تقویت و ارتقاء دانش فنی و حقوقی در حوزه های کارشناسی و مدیریتی در طرحهای مرتبط با رودخانه های مرزی در کشور گردید.

قيمت :

----- ريال

تعداد كليك :

0