.
خوش آمدید
جمعه 29 تير ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
7

کارگاه آموزشی یکروزه پدافند غیرعامل در تأسیسات آبی با حضور کارکنان طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار گردید.
این کارگاه درتاریخ 26/10/92 توسط کارشناسان معاونت فنی و استراتژیک شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار گردید. در ابتدای این کارگاه جناب آقای مهندس رضوی مدیر دفترفنی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و جناب آقای مهندس حسین پور دبیر کمیته پدافند غیرعامل این شرکت ضمن تشریح اهداف برگزاری کارگاه، توجه به ارتقای ایمنی سامانه های آبی در مرحله مطالعات را موجب کاهش آسیب پذیری آنها در دوران بهره‌برداری عنوان نمودند.

در ادامه آقای مهندس رضا سبزیوند و آقای مهندس حسین طاعتی زاده به ارائه مطالبی در زمینه مفاهیم و مبانی پدافند غیرعامل و مباحث تخصصی در حوزه تأسیسات آبی پرداختند. در این دوره ضمن ارائه مصادیق تهدیدات صنعت آب، راهکارهای مقابله با آنها و کاهش آسیب پذیری تأسیسات نیز ارائه گردید.

13

 

14

15