.
خوش آمدید
سه شنبه 5 تير ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
Upload Form
تعداد نیروهای فنی
ردیف درجه تحصیلی تخصص تعداد
1 دکترا(مشاورین عالی) عمران ، برق ، مکانیک ، آبیاری ، مدیریت ، پتروشیمی 8
2 دانشجوی دکترا سازه ، هیدرولیک ، کنترل ، قدرت ، مکانیک ، مهندس شیمی 9
3 کارشناس ارشد عمران ، برق ، مکانیک ، آبیاری ، انرژی ، زمین شناسی 15
4 کارشناس گرایشهای مختلف فنی و مهندسی 10